Koti »  Iltapäiväkerho »  Päivittäinen toiminta

Päivittäinen toiminta

Ulkoilu ja leikki

Iltapäiväkerhossa vietetään sääolosuhteiden mukaan aikaa ulkona
erilaisten leikkien ja pelien parissa. Turvallisen aikuisen ohjaamassa
toiminnassa lapsi voi muodostaa positiivisia suhteita ikätovereihinsa
ja aikuisiin.

smiley-girl-1876053__340

Ohjattu läksyjenteko

Lapsille annetaan mahdollisuus tehdä kerhossa läksynsä.

Välipala

Iltapäiväkerhonohjaajat valmistavat välipalan kristillisen koulun
keittiössä.

Yhteistyö huoltajien kanssa

Hyvä yhteys huoltajiin on yksi työmme peruslähtökohtia. Pyrimme
luomaan avoimen yhteyden huoltajiin ja tavoitteemme on olla osa
sitä tukiverkostoa, joka kannattaa jokaista lasta. Tarjoamme
huoltajille tukea mm. koulun kuukausittaisten keskustelu- ja
rukousiltojen muodossa, sekä kristillisten koulujen yhteisten
vanhempainkoulutuspäivien muodossa.

Huoltajat ovat koska vain tervetulleita kerhoon juttelemaan.

Oppilashuolto

Iltapäiväkerhonohjaaja osallistuu tarvittaessa koulun
oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Koulupsykologi seuraa
säännöllisesti iltapäiväkerhon toimintaa ja lasten hyvinvointia sekä
toimii ohjaajien työnohjaajana.

Comments are closed.

© Agape-keskus ry. 2017