Koti »  Koulu »  Miksi kristillinen koulu?

Miksi kristillinen koulu?

Etsitkö vaihtoehtoa kunnalliselle peruskoululle?

Tarjoamme vaihtoehdon perheille, jotka haluavat antaa lapselleen kristillisen arvopohjan ja saada siihen perustuvaa opetusta myös koulussa. Kristillinen arvopohja on toimintamme perustana ja se näkyy niin koulumme arjessa kuin juhlissa.

Tavoitteenamme on tarjota lämminhenkinen, kodikas ja kristillisellä arvopohjalla toimiva kasvuympäristö. Tämän tekevät mahdolliseksi pienet ryhmäkoot ja ammattitaitoiset opettajat. Yhteinen arvomaailma on myös omiaan lisäämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Lue vanhemman mielipide koulustamme tästä

Koulussamme jokainen lapsi kohdataan ainutlaatuisena, erityisenä Jumalan luomana yksilönä. Pyrimme tietoisesti osoittamaan lapsia kohtaan rakkautta ja rohkaisemme ja autamme heitä. Lapsia opetetaan arvostamaan itseään ja toisia mittaamattoman arvokkaina ihmisinä. Jokainen lapsi on Jumalan luoma ja ainutlaatuinen. Haluamme tuoda lasten lahjat esiin ja rohkaista heitä käyttämään niitä.

Koulumme erityispiirteenä on, että haluamme lasten oppivan tuntemaan Jumalaa henkilökohtaisesti. Kristinusko ei ole vain uskonto, vaan se on henkilökohtainen suhde elävään Jumalaan. Tähän rakkaussuhteeseen haluamme johdattaa lapsia pienestä pitäen.

Hae kouluun kohdasta hakeminen. Lisätietoa ensimmäiselle luokalle hakemisesta tästä.

taulu3-730x1024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten kristilliset (yksityiset) koulut eroavat kunnallisista kouluista?

Kristillisiä peruskouluja Suomessa on yhteensä viisitoista. Monet kristilliset koulut ovat saaneet perusopetuksen järjestämisluvan erityiseen maailmankatsomukseen perustuvana kouluna (PL 7§) ja toimivat siis valtion tuen voimin. Meidän koulumme toimii kotiopetuskouluna, eli ilman perusopetuksen järjestämislupaa. Alusta lähtien olemme kokeneet, että Jumala haluaa meidän toimivan näin ja tarjoavan vaihtoehdon, jossa voimme toimia kotiopetuksen tarjoamin vapauksin. Lain mukaan vanhemmilla on oikeus valita lapselleen  myös jokin muu kuin julkisen sektorin järjestämä perusopetus.

Kristillinen koulukasvatus ei arvolähtökohdastaan huolimatta tingi koulutuksellisista tavoitteista, vaan pyrkii olemaan osa laadukasta suomalaista perusopetusjärjestelmää. Kristillinen koulu ei pyri eristämään tai ylisuojelemaan oppilaitaan, vaan tahtoo kasvattaa heitä kohtaamaan elämän monimuotoisuutta.

Suomalaisissa kouluissa opetus on varsin yhdenmukaista. Yksityiset koulut eroavat selkeimmin kunnallisista kouluista itsenäisemmällä hallintotavalla ja vähemmällä byrokratialla.

Suurin ja ehkä merkittävin ero kunnalliseen peruskouluun on se, että kristilliset arvot ovat toimintamme ja kasvatusnäkemyksemme luonnollinen perusta ja pohja. Meillä on selkeä kristillinen maailmankatsomus, ihmisnäkemys ja kasvatusfilosofia.

Tervetuloa tutustumaan kouluumme!

brother-1252736_960_720

 

Comments are closed.

© Agape-keskus ry. 2017