Koti »  Koulu »  Oppilashuolto

Oppilashuolto

Suur-Helsingin kristillisessä koulussa oppilashuollosta vastaa oppilashuoltoryhmä.

Oppilashuoltoryhmän tehtävät

Oppilashuoltoryhmän tavoitteena on koordinoida oppilashuoltotyötä. Se sisältää sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa toimintaa oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ryhmä vastaa yhdessä opettajien kanssa tukea tarvitsevien oppilaiden kasvatuksen ja opetuksen suunnittelusta ja seurannasta sekä koulunkäyntiin liittyvien tukitoimien järjestämisestä käyttäen hyväkseen jäsentensä ammattitietämystä.

Oppilashuoltoryhmän jäsenet

Oppilashuoltoryhmään kuuluu koulupsykologi Joy Cedercreutz, rehtori Jan Cedercreutz ja erityisopettaja sekä tarvittaessa terveydenhoitaja. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan. Oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle koulupsykologi.

Comments are closed.

© Agape-keskus ry. 2021