Koti »  Koulu »  Vanhemmille

Vanhemmille

Yhteys vanhempiin…että meilläkin olisi yhteys keskenämme

Yhteys teihin vanhempiin on meille ensiarvoisen tärkeää. Koulu on alusta lähtien ollut yhteinen hankkeemme. Tulkaa siis mukaan yhteisiin rukoushetkiimme ja vanhempainiltoihin ja ottakaa heti yhteyttä, jos on jotain kysyttävää. Tuokaa myös meille rohkeasti rukousaiheita niin kannetaan niitä yhdessä Herralle!

heart-1798161__340

Vanhempien vastuu

Lasten ensisijainen kavatusvastuu kuuluu vanhemmille. Koulun tehtävänä on tukea vanhempien ja seurakunnan antamaa kristillistä kasvatusta.

Säännölliset vanhempainillat

Koko koululle tarkoitettuja vanhempainiltoja pidetään kaksi vuodessa (yksi syksyllä ja yksi keväällä).  Näiden lisäksi voi luokanopettaja pitää luokkakohtaisia vanhempainiltoja.

Koulun puolesta rukoileva rukousryhmä

Rukousryhmä rukoilee koulussa säännöllisesti. Jokaista rukoilijaa rohkaistaan rukoilemaan työn puolesta. 

Suur-Helsingin kristillisen koulun vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea rukouksin ja taloudellisesti koulun toimintaa. Yhdistys tukee vanhempien keskinäistä yhteyttä.  Tarkoituksena on tiivistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä ja organisoida koulun toiminnan tukemiseksi tehtävää talkootyötä. Tule mukaan tästä

Vakuutukset

Kaikki oppilaat on vakuutettu kouluaikana Fenniaturva-ryhmävakuutuksella. Vakuutus on voimassa Suomessa kouluajalla, opetuksen aikana, välitunnilla sekä otettaessa osaa opetussuunnitelman puitteissa järjestettäviin yhteisiin tapahtumiin, sekä matkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta.

Poissaolot

Oppilaan poissaolot ilmoitetaan kouluun. Rukoilemme aina sairaiden puolesta yhdessä. Yhdestä kahteen päivän poissaolon myöntää luokanopettaja. Useamman päivän poissaoloon tarvitaan rehtorin lupa.

Comments are closed.

© Agape-keskus ry. 2021